Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w gminie

Wraz z nowym rokiem następują zmiany terminów odbioru odpadów w gminie:

Miasto Lidzbark – Sektor I
Miasto Lidzbark – Sektor II
Miasto Lidzbark – Sektor III

Gmina Lidzbark – Sektor I
Gmina Lidzbark – Sektor II
Gmina Lidzbark – Sektor IIIA

Gmina Lidzbark – Sektor IIIB
Gmina Lidzbark – Sektor IVA
Gmina Lidzbark – SektorIVB
Lidzbark Domki Letniskowe

Szczegółowe informacje na stronie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Program Wieloletni „Senior – WIGOR”

Gmina Lidzbark w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020  w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 realizuje projekt „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w Lidzbarku”

Całkowity koszt zadania publicznego, wynosi 186 147,00 zł. (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych).

Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 62 042,00 zł. (sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote),

Wkład własny Gminy Lidzbark 124 105,00 zł. (sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięć złotych)

Dzienny Dom Senior WIGOR

Lodowisko w Lidzbarku oficjalnie otwarte

W piątek, 23 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie lodowiska, które w Lidzbarku pojawiło się po raz drugi. Burmistrz Maciej Sitarek wraz z maskotką miasta – jednorożcem Welusiem zainicjował lidzbarski sezon łyżwiarski. Główną atrakcją imprezy był pokaz łyżwiarstwa figurowego w wykonaniu Pauliny Klimaj, m. in. wicemistrzyni Polski Juniorów, a także ośmioletniej Oliwii Strokosz i pięcioletniej Zosi Bochenek. Na zgromadzonych czekało wiele innych atrakcji, m. in. słodki poczęstunek oraz konkursy i zawody na lodzie przy akompaniamencie świątecznej muzyki. Tego dnia każdy mógł bezpłatnie spróbować swoich sił na lodzie. Z lodowiska korzystać można codziennie od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00, oraz w weekendy od 10.00 do 20.00. Przy lodowisku działa również wypożyczalnia łyżew oraz chodzików dla najmłodszych, którzy dopiero uczą się jeździć na łyżwach.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w sprawie wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków

1

32

Załącznik: Kominikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce szóstego, siódmego i ósmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja gla hodowców drobiu

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce szóstego, siódmego i ósmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Co słychać w naszych szkołach…

PROFILAKTYKA W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W LIDZBARKU

9 grudnia odbył się w szkole apel profilaktyczny. Szkolna grupa profilaktyczna pod kierunkiem pani M.Wrzosek przygotowała i przedstawiła spektakl „ Twój wybór” mówiący o problemie alkoholowym. Dni Profilaktyki są działaniem aktywizującym całą młodzież szkolną, stanowią alternatywę wobec zachowań dysfunkcyjnych, edukują i wychowują.

W apelu uczestniczył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który wraz z dyrektorem szkoły wręczył stroje sportowej klasie 1a.

Następnie pedagog Regina Trandziuk wraz z dyrektorem Januszem Ławickim podziękowali uczniom za udział w szkolnym turnieju szachowym i konkursie na kartkę bożonarodzeniową i wręczyli nagrody.

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową wygrali:

I miejsce Agata Rosa kl.2e
II miejsce Julia Gołaś 2a i Aneta Stróż 2c
III miejsce Anna Czarnecka 3d

Wyróżnienia w konkursie otrzymały; Izabella Gutkowska 2c, Sandra Giżewska 3d i Aleksandra Lewandowska 3d

Dzień Profilaktyki w lidzbarskim liceum

Dzień Profilaktyki w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku jest, jak zawsze, formą zaakcentowania działań zmierzających do wzmacniania profilaktycznych oddziaływań, jakie mają miejsce na przestrzeni całego roku szkolnego. Nasza szkoła  od wielu lat systematycznie i konsekwentnie prowadzi profilaktykę szkolną. Młodzież bierze udział w konkursach, koncertach profilaktycznych, ale także w spotkaniach o różnym charakterze /także warsztatowym – z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z grupą/ – najczęściej w ramach godzin wychowawczych. Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli a poświęcone są profilaktyce zachowań ryzykownych.

W szkole działa od wielu lat teatr profilaktyczny. Efektem jego pracy są spektakle o różnej formie przekazu, prezentowane nie tylko społeczności szkolnej ale także środowisku lokalnemu. Organizowane w latach ubiegłych Dni Profilaktyki poświęcone były głównie propagowaniu idei życia bez nałogów poprzez uprawianie sportu.

W bieżącym roku szkolnym zaproponowaliśmy program „Trzeźwolaty nakręcają zdrowy styl życia”. Pieniądze na organizację imprezy profilaktycznej oraz nagrody dla uczniów były pozyskane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Lidzbarku na rok 2016.

W harmonogramie  imprezy profilaktycznej, która odbyła się 16 grudnia 2016 roku, uwzględniliśmy:

„Szkolny festiwal filmów PROFILAKTYK”- zaprezentowane zostały krótkometrażowe filmy o tematyce zachowań ryzykownych – nakręcone przez młodzież szkolną / instruktażu  technicznego podczas pracy udzielał nauczyciel informatyki/. Najlepsi twórcy sztuki audiowizualnej zostali nagrodzeni:

I miejsce  – Kacper Kordalski i Aleksandra Zientarska

II miejsce – Magda Osiecka i Julia Szymańska

III miejsce – Aleksandra Kociela i Żaneta Kowalska

Nagrodę specjalną otrzymał film nakręcony przez klasę II a pod kierownictwem Julii Chylińskiej – film zdobył również nagrodę publiczności.

Mamy nadzieję, że młodzi twórcy sztuki filmowej będą w dalszym ciągu rozwijali swoje zainteresowania. Nakręcone przez nich filmy są bazą do powstającej „Szkolnej filmoteki twórców sztuki audiowizualnej”.

„Moje ulubione danie” – to propozycja społeczności szkolnej /nauczycieli i uczniów / na zdrowe żywienie. Przygotowano propozycje różnych dań kulinarnych – od pieczonego chleba po sałatki, różnorodne ciasta i ciastka z nasion. Trudno było wybrać najsmaczniejsze danie, uwzględniając jednocześnie walory zdrowotne. Wystawione dania mogli degustować wszyscy chętni . Nagrodę główną otrzymała klasa III b.

Młodzież uzdolniona plastycznie wzięła udział w konkursie na „Plakat o tematyce edukacyjnej”. Nagrodzono następujące osoby:

– I miejsce Patrycja Grzywacz i Dominik Imielski

– II miejsce Puczyńska Daria

– III miejsce Wiktoria Wojciechowska i Milena Jakubowska

Konkurs wiedzy z profilaktyki zachowań ryzykownych przygotowany przez panią Iwonę Gołębiowską wygrała klasa III b.

Imprezę profilaktyczną urozmaiciły prezentacje przygotowane przez Dominikę Szczepańską i Adriana Cybulskiego oraz występ wokalny naszego kolegi Filipa Józwowskiego. Nad całością czuwał samorząd uczniowski. Program opracowały i przygotowały; pedagog szkolny Jolanta Szczepaniak oraz nauczycielki Iwona Jabłońska i Ewa Mroczkowska.

Dzień Profilaktyki w Dłutowie

8 grudnia w szkole w Dłutowie odbył się Dzień Profilaktyki pod hasłem: „Dbaj o swoje wykształcenie, nie popadaj w uzależnienie”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia.

Uczniowie wraz z rodzicami, przygotowali 12 stoisk ze zdrową żywnością (klasy I-VI SP i I-III Gim). Uczniowie imprezy mogli zarówno delektować się wspaniałymi smakami zdrowej żywności, jak i nasycić wzrok ich pięknym, iście artystycznym wykonaniem.

Można było również poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, oglądając prezentację multimedialną, przygotowaną przez Panią Jolantę Kacprzak i klasę V, w której nie zabrakło informacji na temat najczęstszych błędów związanych z odżywianiem, kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych i dbania o aktywność fizyczną.

Dzień ten obfitował w wiele atrakcji. Pierwszą z nich było przedstawienie pt. „Telewizornia”, przygotowane przez grupę teatralno-profilaktyczną pod kierunkiem Pań: Jolanty Cichockiej, Marzanny Nąć i Agaty Bartnikowskiej.

Jego celem było uświadomienie zgromadzonym jak wiele czasu tracimy na oglądaniu telewizji, korzystaniu z Internetu, czy telefonu, popadając często w uzależnienie.

Dużym zainteresowaniem w tym dniu cieszyły się konkurencje dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum. Promowały one zdrowe współzawodnictwo oraz aktywność fizyczną, intelektualną i manualną.

Uczniowie rywalizowali ze sobą nawlekając makaron na nitkę, układając puzzle na czas, oddzielając groch od fasoli, rzucając do celu plastikowymi kulkami, odbijając piłeczkę tenisową, obierając jabłka, wykonując przysiady z piłką umieszczoną na karku, nadmuchując jak największą liczbę balonów w określonym czasie, odbijając piłkę na zmianę palcami i czołem, czy też układając wzory z koralików zgodnie z instrukcją.

Po wytężonym wysiłku związanym z uczestniczeniem q konkurencjach, intensywnym kibicowaniu – uczestnicy zjedli zdrową kolację – wspierając szkolną akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”.

Nagrody  dla zwycięzców i nagrody pocieszenia zostały ufundowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku i przy wsparciu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku wraz                z Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego głęboko wierząc, że w każdym człowieku jest moc czynienia dobra, włączyło się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.

Po zapoznaniu się z umieszczonymi na stronie internetowej Szlachetnej Paczki opisami sytuacji rodzin w potrzebie wybraliśmy taką, którą tworzy pani Elżbieta z niepełnosprawnym synem Sławkiem. Postanowiliśmy przygotować dla nich paczkę zgodnie z listą ich potrzeb i marzeń. Dowiedzieliśmy się, że pan Sławek to sparaliżowany od 20 lat mężczyzna, który wymaga ciągłej opieki. Jego mama od czasu wypadku nie podjęła już stałej pracy. Rodzina żyje bardzo skromnie z renty i zasiłku pielęgnacyjnego pana Sławka. Niski dochód rodziny (1053zł) ogranicza kupno podstawowych środków czystości, artykułów higienicznych, a nawet żywności. Ta trudna sytuacja nie zniechęciła mężczyzny do zadbania o siebie, o rozwój swojej pasji. Uzdolniony sportowo pan Sławek zaczął trenować kolarstwo dla niepełnosprawnych i dlatego też jedną z jego najważniejszych potrzeb stało się odpowiednie oświetlenie do roweru oraz odzież termiczna.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziny pani Elżbiety, społeczność naszej szkoły i Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego zorganizowała zbiórkę pieniędzy. Od 24 do 30 listopada 2016r.uczniowie z działającego w naszym gimnazjum  Szkolnego Klubu Wolontariatu zachęcali wszystkich do przekazania chociaż symbolicznej kwoty na ten szczytny cel. Każdemu Darczyńcy dziękowano przygotowanymi przez wolontariuszki słodkościami.30 listopada 2016r. w naszej szkole zorganizowano dyskotekę andrzejkową,z której część dochodu przeznaczono na zakup artykułów do Szlachetnej Paczki.

2 grudnia dokonano komisyjnego otwarcia puszek kwestarskich i zliczenia pieniędzy            z obydwu szkół. Za zebraną kwotę(ok. 1100zł)kupiliśmy 2 komplety bielizny termicznej, obuwie i kurtkę termiczną. Ponadto hojni Darczyńcy z lidzbarskiego liceum zakupili dla pana Sławka oświetlenie do roweru CATEVE RAPIDX 3 za  kwotę ok. 500 zł oraz kolejny komplet bielizny termicznej. Do przygotowywanej Paczki dołączyliśmy zebrane dary rzeczowe – środki chemiczne i żywność. 9 grudnia 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego odbyło się pakowanie prezentów, które następnego dnia pani Jolanta Szczepaniak dostarczyła do miejsca zbiórki Szlachetnej Paczki i przekazała Opiekunowi Rodziny.

XIX GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dnia 24 listopada w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbył się XIX Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych. Turniej Rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych.

1 kategoria – rocznik 2004 i 2005

2 kategoria – rocznik 2006 i młodsi

Zawodnicy grali każdy z każdym. Do turnieju zgłosiło się 5 szkół.

I miejsce Miłosz Łoziński
I miejsce Wiktoria Świniarska
III miejsce Alicja Napiórkowska
III miejsce Dawid Rolka

WYJŚĆ POZA SCHEMAT- spektakl i prelekcja o cyberagresji w lidzbarskim gimnazjum

15 grudnia podczas Dni Profilaktyki w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki młodzież wzięła udział w spektaklu profilaktycznym przygotowanym przez Impresariat Artystyczny „ Inspiracja” z Krakowa.

Program podjął problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej. Uświadomił destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Pokazał, jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków. Spektakl uświadomił młodzieży, że albo oni albo ich bliscy, przyjaciele, mogą stać się celem podobnych karygodnych jak w spektaklu zachowań.

W prelekcji po spektaklu młodzież została ukierunkowana na podejmowanie konkretnych działań w celu rozwiązania problemu przemocy, cyberprzemocy.

Andrzejki w NSP Wąpiersk

1 grudnia w szkole w Wapiersku, jak co roku, obchodzono andrzejki – dzień wróżb i zabaw. Uczniowie z klas „0”–VI, wraz ze swoimi nauczycielami, przygotowali na ten dzień wiele niespodzianek i atrakcji. Dzieci z radością uczestniczyły we wróżbach, gdyż każde chciało wiedzieć, co je czeka w przyszłości. Nie obeszło się też bez tradycyjnego lania wosku przez dziurkę od klucza i  interpretacji woskowych figur. Każdy uczeń mógł powróżyć sobie kilka razy. Wielu uczniów obawiało się, że wróżby mogą być niezbyt pomyślne. Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli w przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, murarzy, księży, masażystek, a nawet polityków. Podczas zabawy śmiechu było, co niemiara. Andrzejki stają się tradycją świętowania dnia czarów i magii. To był wspaniały i pełen zagadek dzień w naszej szkole.

Spotkanie młodzieży gimnazjum z pisarką Działdowskiej Kuźni Słowa

W  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku z inicjatywny polonistek: B. Skuzy, M. Czarnomorzec oraz bibliotekarki M.Raczyńskiej  pierwszego grudnia 2016 r. w szkolnej bibliotece  odbyło się spotkanie młodzieży z lokalną poetką, pisarką i członkinią Działdowskiej Kuźni Słowa, Panią Krystyną Sztramską. Celem zaproszenia pani Krystyny było ukazanie uczniom twórczości poetki naszej ,,małej ojczyzny”. Podczas spotkania autorka opowiedziała młodzieży o swojej pasji pisania oraz zaprezentowała wybrane utwory, tym samym zachęcając młodzież do odważnego ujawniania swoich pisarskich talentów. Młodzi pasjonaci literatury mieli okazję podzielić się własnymi doświadczeniami oraz skorzystać z rad i wskazówek pisarki.

Spotkanie to jedno z wielu działań, które podejmuje Gimnazjum  w Lidzbarku w ramach projektu ,,Szkoła wierna dziedzictwu”.

SP WĄPIERSK Z WIZYTĄ W WELSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

14 grudnia uczniowie klasy V wraz z wychowawcą Barbarą Klimowską-Lewandowską odwiedzili siedzibę Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu. Uczniowie pod kierunkiem pani Żanety Ataszkiewicz i pana Arkadiusza Abramowskiego wykonywali  piękne ozdoby choinkowe z różnych materiałów plastycznych.  Przygotowanymi  dekoracjami , łańcuchami, gwiazdami, kolorowymi sowami, dzieci przyozdobiły choinkę.  Na koniec miłego spotkania uczniowie otrzymali prezenty w postaci linijek, breloczków i  nasion rożnych  miododajnych roślin. Spotkanie zostało uwieńczone pamiątkowym zdjęciem.

GÓRA GROSZA W SP KIEŁPINY
Szkoła Podstawowa w Kiełpinach, jak co roku, po raz kolejny uczestniczyła w akcji Góra Grosza. W tym roku to już XVII edycja tej akcji. Uczniowie chętnie pomagają dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone. Akcja trwała od 28 listopada do 9 grudnia. W dniu 14 grudnia nastąpiło otwarcie skarbonki i komisyjne liczenie pieniędzy. Szkoła zebrała kwotę 52,75 zł.

Kącik Czytelniczy w SP Lidzbark

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Jolanty Nowińskiej został utworzony Kącik Czytelniczy pod hasłem Czytam, bo lubię. Kącik znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Jeleńskiej i jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Jest to bardzo szczególne miejsce w naszej szkole. Młodzi czytelnicy bardzo chętnie przychodzą tutaj podczas przerw, aby w ciszy i spokoju poczytać. Mają do wyboru różnego rodzaju książki:  komiksy, bajki, przygodowe i przyrodnicze. Wystarczy nawet kilka minut podczas przerw, aby zagłębić się w lekturze ulubionych pozycji.

Kącik ma na celu promowanie czytelnictwa wśród uczniów jako sposobu spędzania czasu wolnego. Mamy nadzieję, że hasło Czytam, bo lubię stanie się coraz bardziej popularne, a uczniowie będą czytać jeszcze więcej książek.

Kącik powstał dzięki uprzejmości pana Tomasza Młynarczuka, który przygotował meble dla szkoły oraz pani Magdaleny Zawackiej, która wykonała przepiękne rysunki na ścianie. Dzięki temu miejsce to jest bardzo eleganckie i przytulne. Książki ze swoich prywatnych zbiorów podarowali uczniowie klas IV-VI w ramach akcji charytatywnej.

WARSZTATY KULINARNE W SP KIEŁPINY

W ramach programu kulinarnego „Odżywiam się zdrowo” odbyły się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach kolejne warsztaty prowadzone przez panią Barbarę Józefowicz, mamę Jerzego z oddziału przedszkolnego. 12 grudnia chętni rodzice ze swoimi pociechami nauczyli się przyrządzania zdrowych i pożywnych kotletów z soczewicy. Uczestnicy nie tylko poszerzyli swoją wiedzę kulinarną, ale spędzili miło czas. W podziękowaniu za przeprowadzenie dotychczasowych warsztatów dzieci wręczyły prowadzącej świąteczny upominek.

Mozart – koncert muzyki poważnej w lidzbarskim gimnazjum

13 grudnia Gimnazjum w Lidzbarku odwiedzili muzycy z Agencji Artystycznej „MAT” z Olsztyna pana Damiana Koseckiego, Romana Kowalskiego, Dominika Skwarczyńskiego i Konrada Kozubowskiego

Uczniowie wysłuchali koncertu muzyki poważnej Wolfganga Amadeusza Mozarta przeplatanego informacjami o życiu kompozytora. Podczas koncertu poznali brzmienie tuby, skrzypiec, klawesynu a także wysłuchali kilku arii śpiewaczki operowej . Na koniec odbył się dla naszych uczniów konkurs z nagrodami z wiedzy o W.A.Mozarcie.

I miejsce zdobył Adam Szczypułkowski, II miejsce Łukasz Pilanz i Hogo Gawrisch.

Wszyscy uczniowie entuzjastyczne reagowali oklaskami i zdobyli od artystów pochwałę za bardzo dobre zachowanie podczas koncertu.

 

Budżet na 2017 rok przyjęty jednogłośnie

Na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, która miała miejsce 19 grudnia radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Lidzbark na 2017 rok. Na przyszły rok zaplanowane są 43 zadania inwestycyjne, nastawione głównie na przebudowę infrastruktury drogowej, remont i modernizacje budynków użyteczności publicznej czy wykonanie dokumentacji, których kwota przekroczy 7 299 000 zł. Ważnym przyszłorocznym przedsięwzięciem jest przebudowa miejskiego targowiska, a także długo wyczekiwana przez mieszkańców miasta modernizacja parkingu znajdującego się przy cmentarzu w Lidzbarku. Istotnym punktem budżetu są środki pozyskiwane z zewnątrz. Podczas sesji swoją opinię na temat budżetu na przyszły rok wyraził radny Tadeusz Kosman. – W 2016 roku absorbowanych ze środków zewnętrznych na cele inwestycyjne zostało 3 250 000 zł, na 2017 rok przewidziana jest kwota prawie o milion większa, czyli 4 340 000. Jest to tendencja wzrostowa i gratuluję Panie Burmistrzu podejścia do absorpcji środków zewnętrznych. Widzę duże zaangażowanie w przygotowanie różnych form dokumentacji, m. in. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Gminie Lidzbark na lata 2015 – 2022, co daje możliwość ubiegania do różnych źródeł się o dofinansowanie zamierzeń w naszym mieście i gminie. Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik, gratuluję dobrego prowadzenia miasta i gminy – mówił podczas sesji radny Kosman. Ważnym punktem przyszłorocznego budżetu jest udział społeczeństwa poprzez realizację Funduszu Sołeckiego i uruchomienie po raz pierwszy w Lidzbarku Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego powstanie park linowy. Mówiąc o przyszłorocznym budżecie, którego dochody wynoszą 56 467 920,11 zł należy także wspomnieć o zadłużeniu gminy. Na koniec grudnia przyszłego roku jest to planowana kwota w wysokości 3 626 690 zł, co stanowi zaledwie 6,4%. – Nasza gmina posiada najniższe zadłużenie w województwie, wśród samorządów o podobnej wielkości – mówi burmistrz Maciej Sitarek. – Sytuacja ta otwiera gminie drogę w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 do pozyskania środków unijnych, gdyż mamy możliwość zaciągnięcia kredytu na wkład własny – dodaje burmistrz.

DSC_8498