Uwaga! Szkolenie Ratowników Wodnych

13243778_1717511668536937_5047229362154248284_o

Uwaga! Przetargi!

Lidzbark, ul.Jeleńska
 • Adres nieruchomości ul.Jeleńska, 13-230 Lidzbark
  Przetarg na Sprzedaż działki nr 122/2 przy ulicy Jeleńskiej w Lidzbarku
  Typ przetargu: Przetarg ustny nieograniczony
  Rodzaj nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
  Cena wywoławcza: 20.800,00
  Data przetargu: 

Załączniki:

„Muzyka, profilaktyka. Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów w rodzinie” – spotkanie w lidzbarskim Domu Kultury

Mediacja to, w najogólniejszym znaczeniu, sztuka rozwiązywania problemów przy udziale pośrednika w sporze między stronami. Potrzebna jest przede wszystkim wielu współczesnym rodzinom przeżywającym kryzys porozumienia. Ta własnie tematyka pojawiła się podczas zorganizowanego niedawno w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku spotkaniu z ideą i metodami mediacji, które odbyło się pod hasłem: „Muzyka, profilaktyka. Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów w rodzinie”.

Na kilkugodzinne wydarzenie, w którym jako gość honorowy uczestniczył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, złożyły się trzy elementy. Pierwszym była projekcja, adresowanego głównie do młodzieży, filmu prezentującego spektakl-projekt „Inferno Amore – nie milcz na mnie” mówiący o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniami (narkotyki, alkohol) i związanym z nimi kryzysie porozumienia na linii rodzic – dziecko

Jako drugi wystąpił z prelekcją mediator z Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prezentując szereg szczegółowych zagadnień związanych głównie ze sposobami stosowania mediacji w sporach prawnych. Uzupełnieniem tej cennej wiedzy były dostępne podczas wydarzenia wydawnictwa książkowe i foldery przygotowane m.in. przez działdowskie stowarzyszenie „Wolność od strachu”.

Najbardziej zaś oczekiwanym (zwłaszcza przez licznie zgromadzoną na widowni młodzież) składnikiem wydarzenia był koncert Romana Bosskiego – pochodzącego z Krakowa rapera i społecznika, współtwórcy aktywizującej młodzież inicjatywy muzyczno-sportowej „Drużyna Mistrzów”. Prosty w wyrazie i odbiorze, a zarazem nie pozbawiony głębi sprzekaz hip-hopowy dotyczył ważnych w życiu młodego człowieka spraw: wzajemnego szacunku, potrzeby autorytetu, celów rozwoju osobistego czy miłości do ojczyzny.

Realizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Działdowo , Stowarztszenie ,,Wolni od strachu” w Działdowie, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Miejsko-GMINNY Ośrodek Kultury w Lidzbarku.

„Byk jak byk”, czyli spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek

23 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku odbyła się niezwykła i niecodzienna lekcja języka polskiego, którą poprowadziła pani Agnieszka Frączek językoznawca i autorka książek dla dzieci. Agnieszka Frączek jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.  W swoich książkach dla dzieci popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi. Jest laureatką Nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia Duży Dong, przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii  Weryho-Radziwiłłowicz.  Na spotkanie licznie przybyli uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. W czasie spotkania  dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat błędów językowych popełnianych w języku potocznym, o przełączaniu kodów językowych i o tym, że każdy posługuje się swoim własnym językiem tzw. idiolektem.  Autorka na podstawie swoich „niby” prostych i łatwych  tekstów literackich omawiała najczęściej popełniane błędy językowe. Wszyscy uczestnicy spotkana już teraz będą wiedzieli, że spodnie zakładamy, a ubieramy choinkę, że wyrazy zaczynamy „od” wielkiej litery , a nie „z” wielkiej litery. Pani Agnieszka Frączek przedstawiła wiele ciekawych przykładów popełnianych błędów, a pisząc teksty dla dzieci  zawsze myśli o tym, jak je rozbawić, zachęcić do czytania  i  nauczyć prawidłowej wymowy i pisowni. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

 

Laureaci konkursu ortograficznego w lidzbarskiej bibliotece

W środę, 25 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach organizowanych przez lidzbarską bibliotekę.  Na spotkanie przybyli burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek,  laureaci konkursów wraz z opiekunami oraz panie zasiadające w komisjach konkursowych: Jadwiga Marszak, Halina Mroczek i Grażyna Rozińska. Poznaliśmy zwycięzców konkursu ortograficznego o tytuł „Małego Mistrza Ortografii Miasta i Gminy Lidzbark 2016”, konkursu pięknego czytania dzieł Henryka Sienkiewicza o tytuł „Mistrza pięknego czytania” i konkursu czytelniczego „Czytanie na medal”. Nagrody laureatom wręczył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Mistrzem Ortografii Miasta i Gminy Lidzbark 2016 został Błażej Leśniewski reprezentant Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, II miejsce zdobył Wiktor Chojak również uczeń lidzbarskiej podstawówki, III ex aeqo zajęli Oliwia Cegielska- Szkoła Podstawowa w Kiełpinach i Kornel Samulewski – Szkoła Podstawowa w Lidzbarku. ”Mistrzem pięknego czytania” dzieł Henryka Sienkiewicza została Karolina Pszenna uczennica Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Dłutowie, II miejsce ex aeqo zajęły Patrycja Karpińska i Sylwia Ostrowska – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku, III miejsce zdobyła Milena Rumanowska – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku  . Wyróżnienia otrzymali: Rafał Jagodziński, Klaudia Kowalkowska, Milena Małkowska – uczniowie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku i Aleksandra Roch – reprezentantka Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. W konkursie czytelniczym „Czytanie na medal” nagrodzono aktywnych czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku za rok 2015. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. Medale za czytanie otrzymali: kategoria I do 10 lat : Dorota Templin – złoto, Weronika Grzywacz – srebro i Hanna Lemańska – brąz, kategoria II od 11 do 13 lat:  Aleksandra Templin – złoto, Karol Gnidziński – srebro, Damian Berkowicz – brąz,  kategoria III od 14 do 15 lat: Zuzanna Ojdowska – złoto, Monika Gęborys – srebro.  Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy sukcesów w  kolejnych konkursach organizowanych przez Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Lidzbarka.

We wtorek, 24 maja na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Lidzbarka Maciejowi Sitarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2015r. Jak podkreślał burmistrz Lidzbarka, absolutorium to nie tylko ukoronowanie jego pracy, to również sukces radnych, skarbnika miasta i gminy, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. – Dobra kondycja finansowa gminy umożliwi sprawne aplikowanie po środki zewnętrzne co przełoży się na realizację strategicznych inwestycji – mówi burmistrz Maciej Sitarek.

Lidzbark na żywo!

W ostatnich dniach na Plaży Miejskiej zainstalowano kamerkę do streamingu on-line. Podgląd z kamery dostępy jest na stronie głównej portalu Lidzbark.pl, a także w zakładce „Dla Mieszkańca” i „Dla Turysty” w bocznej zakładce „Plaża online”. Aby zobaczyć, co aktualnie dzieje się na naszej plaży, jaka jest pogoda wystarczy wejść na stronę, kliknąć w zakładkę i nic więcej. Zachęcamy do korzystania!

plazaonline