Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

INFORMACJA
BURMISTRZA LIDZBARKA
 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1774 z późn. zm,) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego następująca nieruchomość gruntowa:

–  nieruchomość niezabudowana położona w Lidzbarku przy ulicy Garbuzy – Park Sportowo-Rekreacyjny nad jeziorkiem, stanowiąca część działki nr 162 obręb 2 mapa 2 o powierzchni ok.0,0300 ha, dzierżawa gruntu na okres do 3 lat– z przeznaczeniem na usługi turystyczne związane ze sportami wodnymi i rekreacją.

Czynsz roczny uzyskany w przetargu, płatny w trzech ratach:

I    – do 30 czerwca,

II   – do 31 lipca,

III  – do 31 sierpnia.

 Wywoławczy czynsz roczny – 2.000,-zł brutto.

Wykaz nieruchomości Nr 1/2016 został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku na okres 21 dni tj. w terminie od 08.02.2016r. do 29.02.2016r.

Po tym okresie zorganizowany zostanie przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę przedmiotowego gruntu.

Załącznik graficzny do Wykazu Nr1 z 2016r.

Co słychać w bibliotece…

Młodzież gimnazjalna będzie dyskutować o książkach.

W styczniu rozpoczął działalność kolejny Dyskusyjny Klub Książki. Tym razem młodzież gimnazjalna będzie prowadzić dyskusje na temat literatury. Raz w miesiącu członkowie klubu będą się spotykać w Bibliotece Miejskiej i omawiać wcześniej przeczytaną książkę. Dyskusyjne Kluby Książki  w Polsce zaczęły powstawać  z inicjatywy Instytutu Książki. W naszej Bibliotece do tej pory działały dwa Dyskusyjne Kluby Książki : dla dorosłych i dla dzieci. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działa we współpracy z  biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Lidzbarku, zaś Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży powstał przy współudziale nauczycieli Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku. Moderatorem lidzbarskich Dyskusyjnych Klubów Książki jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.

W bibliotece startuje lokalny klub kodowania „Linku do przyszłości”!

Już od lutego w lidzbarskiej bibliotece, która uczestniczy w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” rozpocznie działanie lokalny klub kodowania. Uczestnicy klubu,  chętni uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych będą poznawać tajniki języka programowania Scratch,  tworzyć własną grę opartą na motywach popularnego Pacmana i programować roboty Finch. Biblioteka ubiegała się także o mini-grant na działanie klubu. Grant w wysokości 250 złotych zostanie przeznaczony na zakup materiałów do lokalnego klubu kodowania. Przypomnijmy celem projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” jest zachęcenie uczniów z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Pierwsza edycja projektu została objęta patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ucz się bezpłatnie języka angielskiego w bibliotece!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprasza uczniów przedszkoli  i szkół podstawowych na bezpłatną naukę języka angielskiego z platformą edukacyjną funenglish.pl

Przedszkolakom proponujemy Funjunior –  w pełni interaktywny i multimedialny kurs angielskiego dla dzieci w wieku 4-5 lat, oparty o metodę immersji – dziecko ma tu kontakt jedynie z językiem angielskim. Materiał kursu składa się z multimedialnych komponentów. Są to m. in.: piosenki, gry i fotolekcje, które uczą dzieci logicznego myślenia, świadomości siebie i innych. Są również doskonałym pretekstem do ćwiczenia pamięci, koordynacji ruchowej i słuchowej.

Uczniom szkół podstawowych proponujemy naukę z portalem funenglish.pl. Kurs został stworzony dzięki połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, fotolekcji i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów. Uczą się bezpośrednio od native speakerów!

Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki, będzie mogło skorzystać z kursu FunEnglish.pl  lub Funjunior.pl samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy tylko wcześniej się umówić. Jeżeli dziecko będzie uczyło się dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, w ciągu kilku miesięcy  można zobaczyć pierwsze efekty nauki. Zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2.

Ambulatorium już czynne!

Informujemy, że od dzisiaj korzystać można z pomocy medycznej w Ambulatorium przy ul. Brzozowej 10.
Opieka sprawowana będzie od piątku od godziny 20:00 do poniedziałku rano do godziny 06:00.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Lidzbark do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej( tj. osoba  lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Zapraszamy do MOPS w Lidzbarku.

Uwaga! Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

W związku z posługiwaniem się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a następnie odnalezione informuję, że takie dowody są nieodwracalnie unieważniane w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (nie ma odciętego rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw.

„Na tropie srebrnego kura” – czyli Lidzbark w powieści przygodowej

Poszukiwaczom skarbów oraz fanom książek o tej tematyce polecamy najnowszą książkę Emila Roszewskiego pt. „Na tropie srebrnego kura”. Akcja powieści toczy się częściowo w Lidzbarku oraz malowniczej dolinie rzeki Wel.  Powieść świetnie nadaje się na lekturę zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych ceniących klimat podróży, historycznych zagadek i letnich biwaków nad jeziorami.
Główny bohater, młody konserwator zabytków zostaje wplątany w poszukiwania zaginionych insygniów bractwa kurkowego. Aby odnaleźć ukryty skarb, musi nie tylko natrafić na ślad tytułowego srebrnego kura, ale również zmierzyć się z przeciwnikiem, który ma w ręku list z tajemniczym szyfrem. W poszukiwaniach towarzyszą mu nowo poznani sprzymierzeńcy. Rozpoczyna się pojedynek, którego celem jest rozwiązanie zagadki z przeszłości.
„Na tropie srebrnego kura” to nie tylko świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, ale również źródło wiedzy na temat naszych rodzimy okolic. Być może po przeczytaniu książki sami wyruszycie szlakiem powieści. Kto wie, ile jeszcze tajemnic kryje nasz Lidzbark..

Sukcesy lidzbarskich lekkoatletów w Toruniu

30 stycznia w Toruniu w oficjalnych halowych zawodach lekkoatletycznych udział wzięła 7-osobowa grupa młodych sportowców z Lidzbarka. Był to pierwszy start sekcji lekkoatletycznej z naszego miasta po 30 latach. Dzięki kilkumiesięcznym treningom, jak na pierwszy start w takich zawodach, osiągnęli oni wyniki na bardzo dobrym poziomie.

Wyniki zawodów:
– Justyna Kawecka (rocznik 2002) na 60m – 8.93 sekundy jako 53 wynik w Polsce. Niestety,po lekkiej kontuzji stopy, zmuszona została do rezygnacji ze startu w biegu na 60m przez plotki.
– Igor Olszewski (rocznik 2000) w biegu na 2000m uzyskał czas 6m05sek., co przełożyło się na 6-sty wynik w Polsce
– Wojtek Puchalski (rocznik 1998) na 60m – 7.98 sek. (92 miejsce) i na 300m – 41.41sek. (23 miejsce)
– Paulina Puchalska (rocznik 2000) na 60m – 9.13 sek. i 4.10m w dal (44 miejsce)
– Patrycja Moszczyńska, ur.2004 pchnęła kulą o wadze 3kg na odległość 6m ( 6-sty wynik w kategorii wiekowej 2003/2004)
– Paweł Pałkowski, ur. w 2006 roku pobiegł na 60m – 10.65sek. (6-ste miejsce w Polsce w tym roczniku 2006)
– Dawid Pałkowski ur. 2004 osiągnął znakomity wynik na 300m – 45.65 sek., co daje mu w tym sezonie halowym 1 miejsce w Polsce w jego kategorii wiekowej rocznik 2004. Niegorszy wynik osiągnął na 60m – 8.72sek., co pozwoliło na zdobycie 3-go miejsca w kraju.
Wszystkie wyniki były mierzone elektronicznie, co jest tym bardziej wiarygodne i wartościowe.
Następny miting w Toruniu, na którym obecni będą nasi lekkoatleci, wyznaczony jest na 6 lutego.
Wszystkich sympatyków lekkiej atletyki zachęcamy do udziału w sekcji.
Trenerzy zwracają się też z wielką prośbą o wsparcie finansowe rozwoju tej dyscypliny sportu w naszym mieście. Wszelkie informacje dostępne u trenera Karola Afeltowicza, pod nr tel. 502 283 130.

Trwają zebrania wyborcze w naszych OSP

Od 9 stycznia trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze strażaków ochotników z Gminy Lidzbark. Do tej pory spotkania odbyły się w OSP: Słup, Kiełpiny, Tarczyny oraz Bryńsk. Podczas zebrań przedstawiane są sprawozdania z działalności OSP za 2015 rok, sprawozdania finansowe, a także sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na zebraniu wybierani są również członkowie Nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przed nami spotkania Ochotniczych Straży Pożarnych  w Jeleniu, Wąpiersku, Nowym Dworze, Starym Dłutowie oraz w Lidzbarku.

 

Ferie na półmetku

Pierwszy tydzień ferii za nami. W tym czasie dzień z naszej gminy mogły korzystać z atrakcji zorganizowanych m. in. przez Dom Kultury, Bibliotekę, filie biblioteczne czy MOSiR. Zajęcie odbyły się również w szkołach. Dzieci z Bryńska odwiedziły burmistrza Macieja Sitarka, zwiedziły budynek Urzędu oraz obejrzały najstarsze kroniki naszego miasta. Wszystkich, którzy okres ferii spędzają w domach zapraszamy do skorzystania z zajęć przygotowanych specjalnie na ten okres.

Karnawałowe szaleństwo z piratami – fotorelacja

W ostatni weekend karnawału 2016 odbyło się w lidzbarskiej Hali Sportowo-Widowiskowej niezwykłe wydarzenie dedykowane głównie najmłodszym – „Karnawałowe Szaleństwo z Piratami”.

Prawie dwugodzinny program imprezy przygotowanej przez instruktorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz aktorów znanego częstochowskiego teatru „Bez Reszty” składał się z elementów tanecznych, kabaretowych, oraz animacji i konkursów dla dzieci. Aktorzy w barwny sposób zaprezentowali lidzbarskiej publiczności barwną atmosferę związaną z legendami o piratach, ich szalonym życiu i podróżach. Stanowiło to doskonały asumpt do realizacji najważniejszego celu sztuki adresowanej do młodego odbiorcy: poruszało wyobraźnię i uczyło rozumienia dookolnego świata – wartości te zaś Częstochowianie przedstawili w sposób „lekki, łatwy i przyjemny”, angażujący zarówno dzieci, jak i dorosłych uczestników zabawy.

Warto wspomnieć o oprawie wizualnej wydarzenia, podczas którego nie tylko aktorzy i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku (organizatora imprezy), ale także dzieci nawiązały swoimi przebraniami do najlepszych tradycji balów karnawałowych.