Kartofel króluje we wsi Koty

Pierwszy weekend września obfitował w wiele wydarzeń kulturalno – sportowych. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje organizowane od wielu lat Święto Kartofla we wsi Koty. Uroczystości przewodził sołtys wsi Koty Wiesław Kraszewski. Impreza zgromadziła licznie przybyłych gości z całej Gminy. Nie zabrakło Burmistrza Macieja Sitarka, Wicestarosty Mariana Brandta, Sekretarza Gminy Zbigniewa Noska oraz radnych. Obecni byli również sołtysi z sąsiednich sołectw.

Moc atrakcji i konkursów oraz animacji dla dzieci zapewnił Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Był spływ kajakowy, malowanie twarzy, możliwość wcielenia się w Indian za sprawą rozstawionej wioski indiańskiej, a także skorzystanie  z udostępnionego Welexa. Zorganizowano konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka, który wygrała Irena Burdalska z Dłutowa za placki ziemniaczane z nadzieniem. Następnie przybyli goście mogli degustować przygotowane potrawy. Każdy z przybyłych gości mógł zasmakować ziemniaków i kiełbasek z ogniska. Straż Pożarna z Jelenia dbała o bezpieczeństwo bawiących się osób. Odbył się także konkurs na czas w obieraniu jak największej liczby ziemniaków. Impreza zakończyła się zabawą taneczną pod gołym niebem.

Organizatorzy serdecznie dziękują  za pomoc i wsparcie osób, które przyczyniły się do sukcesu Święta Kartofla.