Od 5 do 30 listopada Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. W związku z tym, udostępniamy Państwu ankietę w formie elektronicznej. Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Udział w niej jest dobrowolny i anonimowy. Analiza uzyskanych informacji umożliwi opracowanie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji udzielania świadczeń.

Ankieta: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824