100 osoba zameldowana na pobyt stały w Lidzbarku !

Mamy pierwszą setną osobę zameldowaną w tym roku w Lidzbarku. Pani Małgorzata otrzymał od pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark drobny upominek 🎁🦄

Warto przypomnieć, że od tego roku każda pięćdziesiąta osoba meldująca się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark na pobyt stały lub czasowy otrzymuje symboliczny prezent.

Zameldować można się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, a także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. Proces meldunku jest prosty i zajmuje kilka minut.