100-lecie działalności PCK na Ziemi Działdowskiej

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie kończy w tym roku 100 lat. Równo przed wiekiem miejscowa inteligencja postanowiła założyć organizację, która będzie pomagać mieszkańcom przyłączonej właśnie do Polski Działdowszczyzny. Od tego czasu PCK aktywnie działa, pomagając, organizując zbiórki krwi, szkoląc młodzież i dorosłych. Z okazji jubileuszu oddział planuje cztery uroczystości. Pierwsza odbyła się już w piątek 17 stycznia 2020 r. Podczas gali na działdowskim zamku prezes oddziału Jerzy Giezek został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Kryształowymi Sercami przyznawanymi przez Zarząd Główny PCK za wybitne zasługi w rozwój honorowego krwiodawstwa wyróżnieni zostali Roman Nawrocki i Jerzy Mioduszewski.

Z gminy Lidzbark uhonorowani zostali również:
– Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Grażyna Kacprowicz Odznaką Honorową PCK IV stopnia za duży wkład pracy na rzecz Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie
– Andrzej Florian – Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia w dowód uznania za bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi
– Janusz Bielecki, Małgorzata Nawrocka, Anna Dziombowska, Marzanna Sobieska, Jakub Czapliński, Zygmunt Wesołowski – medalami 100-lecia  za wieloletnie efektywne wsparcie działalności PCK.